ALGEMENE VOORWAARDEN

Develto hanteert de Nederland ICT Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van kracht zijn op al onze transacties en leveringen alsmede op al onze diensten, welke onder andere worden geleverd in de vorm van Development, Consultancy, Ondersteuning en Hosting. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


Algemene voorwaarden